Operation Zero Waste: Joint Action for a Sustainable Environment

Operation Zero Waste: Joint Action for a Sustainable Environment

 

Isard associates itself with the Zero Waste Operation promoted by Hospital de Cerdanya in association with Ajuntament de Puigcerdà, Cerdanya Acció pel Clima, Fundació Kilian Jornet, Les Petits Ruisseaux, and the Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne. Join us on June 1st: Inscription/Registration.

Following is the press release in EN, CAT.

EN

Operation Zero Waste: Joint Action for a Sustainable Environment

The goal of Operation "Zero Waste" is to raise public awareness about the importance of environmental preservation through a joint cross-border effort.

Cerdanya, May 23, 2024 - L'AECT - Hospital de Cerdanya, in collaboration with the Ajuntament de Puigcerdà, various associations, institutions, and companies, is organizing Operation "Zero Waste," a waste collection day on June 1 around the Hospital de Cerdanya.

This initiative involves participation from Cerdanya Acció pel Clima, Fundació Kilian Jornet, Isard, Les Petits Ruisseaux, and the Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne. Its aim is to sensitize the population to the importance of caring for the environment and preserving our territory, which knows no borders.

In a time when the climate crisis affects us all, collaboration between different entities in the Catalan and French Cerdanya is essential to face environmental challenges.

This waste collection day is a clear example of how cross-border cooperation can significantly contribute to the preservation of our natural surroundings.

The event will take place from 10:00 AM to 1:00 PM. We look forward to seeing you there! You can sign up for the event through the following registration form: Inscription/Registration.

The organization will provide the necessary materials for the collection, such as gloves and bags.

We sincerely thank the Ajuntament de Puigcerdà, Cerdanya Acció pel Clima, Fundació Kilian Jornet, Isard, Les Petits Ruisseaux, and the Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne for making this initiative possible.

 

CAT

Operació Zero Residus: Acció Conjunta per un Entorn Sostenible

 L'objectiu de l'operació “Zero Residus” és conscienciar a la població sobre la importància de la preservació del medi ambient a través d'una acció conjunta transfronterera.

Cerdanya, 23 de maig 2024 - L'AECT - Hospital de Cerdanya, en col·laboració amb l'Ajuntament de Puigcerdà, diverses associacions, institucions i empreses, organitza l'operació “Zero Residus”, una jornada de recollida de brossa el proper 1 de juny a tot l’entorn de l'Hospital.

Aquesta iniciativa compta amb la participació de Cerdanya Acció pel Clima, Fundació Kilian Jornet, Isard, Les Petits Ruisseaux i la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne. El seu objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de la cura del medi ambient i la preservació del nostre territori, que no entén de fronteres.

En un moment en què la crisi climàtica ens afecta a tots i totes, la col·laboració entre diferents entitats de la cerdanya catalana i francesa esdevé essencial per afrontar els reptes mediambientals. 

Aquesta jornada de recollida de residus és un clar exemple de com la cooperació transfronterera pot contribuir significativament a la preservació del nostre entorn natural.

L'acció es durà a terme de 10.00h a 13.00h. Us esperem!. Podeu inscriure-us a la jornada a través del següent formulari d’inscripció: Inscripció/Inscription

L'organització us facilitarà el material necessari per procedir a la recollida, com guants i bosses.

Agraïm sincerament la col·laboració de l'Ajuntament de Puigcerdà, Cerdanya Acció pel Clima, Fundació Kilian Jornet, Isard, Les Petits Ruisseaux i la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne per fer possible aquesta iniciativa.

Back to blog